Vinnere Trim og Trivsel 2018

Publisert 20. september 2018 av novakjetil

Trim og trivsel 2015
FIF har foretatt trekning av gavekort ifm trim og trivselsaksjonen 2018
Det deltok rekordmange i årets aksjon 752 deltakere fordelt på 69 enheter
Gavekort vil sendt ut til vinnerne
FIF gratulerer vinnerne, og håper på fortsatt stor fysisk aktivitet selv om aksjonen for i år er avsluttet.
2500 kr Gavekort
1. Bretvedt fengsel – Marita Kjøsen
2. Sandeid Fengsel – Johnny Seldal
3. Buskerud Friomsorgskontor- Pia Seljeseth
4 Arendal fengsel – Torunn Eilertsen
1000 kr Gavekort
1. Verdal fengsel – Ivar Rotvold
2. Hedemark fengsel avd Bruvoll – Fredrik Olsson 3. Trondheim fengsel – Dag Skjervold 4. Vik Fengsel – Marte K Sollien 5. Vestfold Friomsorgskontor – Frank R Rønnes 6. Ringerike fengsel – Tor Helge Skogholt 7. Ravneberget fengsel – Caroline K Kultorp 8. Verdal fengsel – Andrea Engdal 9. Søndre Vestfold fengsel – Mai Langjordet
500 kr Gavekort
1. Stavanger fengsel – Rita Jørgensen
2. Lyder Horn overgangsbolig – Bjarne Elvheim 3. Vik fengsel – Morten Birkeland 4. Telemark friomsorgskontor – Heidi Anette Flatå 5. Region SørVest – Bjørg Lindebö 6. Hustad fengsel – Tanja Farstad 7. Vik Fengsel – Tommy Haukeland 8. Halden fengsel avd Sarpsborg – Mette Valen 9.Hedmark/Oppland Friomsorgskontor – Mona Beate Stanes 10. Ullersmo Fengsel avd Krogsrud – Christoffer Bråten Austad 11. Ila Fengsel – Christian Eng 12. Oslo fengsel – Filip Watn 13. Ila Fengsel – Terje Granheim 14. Buskerud friomsorgskontor – Heidi Schjong 15. Vik fengsel – Olav Thune 16. Bergen fengsel avd Osterøy – Geir Skogeng 17. Mosjøen fengsel – Lars M. Helmersen 18. Telemark skien avd Skien – Inger Schultz 19. Vik fengsel – Elisabeth Berge 20.Ungdomsenheten ØST – Ann-Katrin Lysgård
Rett trekning bevitnes, 12.09.18
Monica Weggersen Christer Arnesen Geir I Sæthren