Vinnere av FIFs trim- og trivselsaksjon 2022

Publisert 21. september 2022 av Monica Weggersen

 

FIF gratulerer vinnerne av årets trim- og trivselsaksjon. Flott og se at der er så mye aktivitet på de forskjellige enhetene. Totalt 526 deltagere var med i trekningen, som ble utført på styremøte 14.09.22 i forkant av årets fotball NM. Under kan dere se årets vinnere av gavekort som blir sendt deres mailadresse.

Gavekort av kr.: 2500,-
• Per Kåre Trabant, Frigangen Trondheim
• Irene Pedersen, Agder fengsel avd. Solholmen
• Frode Dahl, Åna fengsel
• Tore Bråthen, Bastøy fengsel

Gavekort av kr.: 1000,-
• Anne- Lene Gjærnes, Drammen fengsel
• Kathrine Heggø, Sogn og Fj. Friomsorg avd. Florø
• Dan Ove Byggstøl, Sandeid fengsel
• Mina Elton, Kr.omsorgen Innlandet
• Kristoffer Dystland, Ungdomsenheten Øst
• Mona Sjøthun, Stavanger fengsel
• Grete Verpe, Trondheim fengsel
• Silje Foss, Bjørgvin
• Beate Mathilassi, Trondheim fengsel

Gavekort av kr.: 500,-
• Caroline Kultorp, Ravneberget fengsel
• Daniel Grepperud, Bodø fengsel
• Monica Sjem, Verdal Fengsel
• Anne Freng, Friomsorgen Nordland
• Mads Hansen, Romerike fengsel avd. Ullersmo
• Jonas Hagerup, Tromsø fengsel
• Line Lindhalen, Hustad fengsel åpen avd.
• Jo Inge Svendsen, Regionskontoret region sør
• Ine Engbakken, Ungdomsenheten Vest Bjørgvin
• Ole Bjørn Sildnes, Trondheim fengsel
• Ida Dahl, Ungdomsenheten Vest Bjørgvin
• Thor Erik Heimskål, Ungdomsenheten Bjørgvin
• Åse By, Trondheim fengsel
• Peter Teige, Bjørgvin fengsel
• Vigdis Thommasen, Skien fengsel
• Renate Gunnerud, Skien fengsel
• Bjørn Otto Varhus, Auklend overgangsbolig
• Trond Johannesen, Lyderhorn Overgangsbolig
• Anders Joa, Stavanger fengsel
• Daniel Johnsen, Kriminalomsorgen region nord