Trim og trivsels-aksjonen 2016

Publisert 22. januar 2017 av novakjetil

Totalt 181 ansatte ville være med på trim og trivsels-aksjonen i 2016. Over 140 av disse trimmet mer enn 40 ganger.
Aksjonen varte fra 1.mai til 1. september.
Vi hadde mange gavekort som en ekstra motivasjon og hadde håpet på større interesse denne gangen. Vi sendte ut invitasjon elektronisk
til alle i kriminalomsorgen, men oppnådde ikke samme respons som året før med over 800 deltakere. I 2015 sendte vi ut ferdige
plakater som ble hengt opp og det håper vi er forklaringen for nedgangen. I 2017 går vi tilbake til den gamle ordningen med utsending av plakater 🙂
Vinnere av gavekort på 5000,-
Heidi Flaata Skien fengsel
Stian Tvedten Skien fengsel
Vinnere av gavekort på 1000,-
Lill Iren Carlsen Telemark friomsorgskontor
Anita Jensen Kr. region sørvest dokumentsenter
Gudrun Røed Kr. region sørvest dokumentsenter
Trine Hansen Vestfold friomsorgskontor
Terje Mjelde Bergen fengsel avd Osterøy
Solveig Bruvik Bergen fengsel avd Osterøy
Morten Flaten Bredtveit fengsel
Torhild Antonsen Ringerike fengsel
Dag Andersen Ringerike fengsel
Inger Karijord Ringerike fengsel
Kristine Kjøs Trondheim fengsel
Ole Bjørn Sildnes Trondheim fengsel
Kåre Skovli Ullersmo fengsel
Ann Madland Åna fengsel
Ingrid Kristiansen Sarpsborg fengsel
Thom Simonsen Skien fengsel
Joakim Tollnes Skien fengsel
Trond Thorsen Skien fengsel
FIF-styre vil gratulere alle vinnere og håper at så mange som mulig ønsker å delta på årets akjson.
I tillegg vil vi tilby en del anstalter mosjons-kampanjen » Z I Gang » Dette er en forløper til Trim og trivsel og
ble i fjor kjørt på Ila, Oslo og Ullersmo. Er din anstalt interessert i å delta kan dere ta kontakt ved å sende mail til Kjetil.Kristiansen@kriminalomsorg.no
Kampanjen vil gå fra 1.mars til 1. mai.