Støtte til fysisk aktivitet

Publisert 16. april 2018 av novakjetil

Økonomisk støtte til fysisk aktivitet
Styret i FIF mottok totalt 26 søknader om støtte til fysisk aktivitet ved søknadsfrist 1. mars 2018, og alle søknadene ble behandlet i styremøte 5. april 2018.
Det er meget gledelig og positivt å se at interessen for fysisk aktivitet og sosialt samvær utenom de nasjonale mesterskapene er så stor blant de tilsatte i kriminalomsorgen.
Totalt ble kr. 20.000,- fordelt ved denne første utlysningen. Samme sum ligger til fordeling med søknadsfrist 1. august 2018.
Styret i FIF vurderte alle innkomne søknader til å oppfylle vilkårene om fysisk aktivitet og sosialt samvær for hovdesakelig grupper med minimum fem deltagere. De aller fleste søknadene gjelder aktivitet for flere enn 10 ansatte, og enkelte søknader gjelder aktivitet for hele enheten.
Ettersom FIF ikke har fastsatt andre kriterier, og fordi alle søknadene var gode og oppfylte vilkårene, har styret besluttet å innvilge støtte til totalt 24 søknader. To søknader overføres til neste utlysning 1. august 2018 på grunn av tidspunkt for gjennomføring av aktivitet (høst 2018).
Dere innvilges kr. 800,- i økonomisk støtte til gjennomføring av fysisk aktivitet.
FIF ber om at det sendes kontoopplysninger og navn på vedkommende som skal motta beløpet. Vi ber også om at det oversendes kvittering/bilag for utlegg som gjelder aktivitet eller transport (ikke mat og drikke).
Denne informasjonen sendes til kasserer v/FIF: Rudi Fremstad, fremstad78@gmail.com
Send oss gjerne bilder og kommentarer fra aktiviteten som vi gladelig publiserer på vår hjemmeside www.fifnytt.no
Dette kan sendes til kjetil5858@gmail.com
FIF og KDI håper alle søkere opprettholder trenden med å arrangere aktiviteter for ansatte.
Vi ønsker samtidig nye søkere velkommen til å søke om støtte ved neste utlysning som annonseres før sommeren, med søknadsfrist 1. august 2018. Følg med på vår hjemmeside og intranettet for mer informasjon. Her er plakaten fra 2015. cropped-Uten-navn.pngcropped-cropped-DSC004971.jpg Vi minner også på at FIF setter igang trim- og trivselskampanjen fra 1. mai 2018. Den avsluttes 1. september 2018.