Støtte til fysisk aktivitet for året 2021

Publisert 19. april 2021 av Christer Arnesen

     Støtte til fysisk aktivitet 2021     

 

Fengsel- og friomsorgens idrettsforbund (FIF) og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ønsker å videreføre tiltaket om støtte til fysisk aktivitet og sosialt samvær blant ansatte i kriminalomsorgen for 2021. Totalt kr. 60 000,- som vil gjelde for hele 2021, dvs. det er også mulighet å søke for arrangementer som er avviklet før søknadsfristen.

FIF og KDI vet at både fysisk aktivitet og sosialt samvær betyr mye for ansattes engasjement og arbeidsmiljø. Vi ønsker å oppmuntre og legge til rette for enda mer fysisk aktivitet, dette er også grunnen til at vi har åpnet for søknad om midler til gode lokale tiltak.

I hovedsak kan grupper med minimum fem personer fra en enhet søke om økonomisk støtte til en aktivitet i 2021. Aktiviteten må fremme både fysisk helse og sosialt samvær.

Fyll ut feltene nedenfor og returner dette skjemaet elektronisk til Monica Weggersen i FIF- styret:

trimogtrivsel@fifnorge.no

 

Enhet:

Beløp:

Kontonr:

Mail:

Ant. deltagere:

Tidspunkt:

Aktivitet:

 

Det presiseres at det ikke gis støtte til påmeldingsavgift for deltagelse i norgesmesterskap i regi av FIF, aktiviteter i forbindelse med møter/seminar i regi av arbeidsgiver, eller til mat og drikke.

Det kan søkes om inntil kr. 2000,- pr. aktivitet.

 

VIKTIG! For at din søknad skal bli tatt i betraktning må dette skjemaet fylles ut og sendes overnevnte.

 

Søknadsfrist mandag 3. mai 2021

Sportslig hilsen

Christer Arnesen                                                                                                  Susanne Nor

Leder, FIF                                                                                                           HR-direktør