Støtte til fysisk aktivitet for ansatte i kriminalomsorgen

Publisert 30. januar 2018 av novakjetil

Fengsel- og friomsorgens idrettsforbund (FIF) og Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) ønsker å støtte fysisk aktivitet og sosialt samvær blant ansatte i kriminalomsorgen. På bakgrunn av dette kan det søkes om kr. 2000,- i støtte til lokale tiltak som fremmer både fysisk helse og sosialt samvær ved enhetene.
Les mer om avtalen og hvordan søke: Støtte til fysisk aktivitet