Søknad om støtte til fysisk aktivitet 2019

Publisert 20. februar 2019 av novakjetil

Tiltaket ble en suksess i 2018 med totalt 61 mottatte søknader fra hele kriminalomsorgen.
FIF og KDI har valgt å videreføre dette i 2019 og det er blitt enighet om å øke beløpet til kr. 30 000,- hver fra KDI og FIF. I 2019 vil det kun bli en utlysning og fordelingen av totalt kr. 60 000,-  vil gjelde for hele 2019, dvs. det er også mulighet å søke for arrangementer som er avviklet før søknadsfristen 1. mai.
Les mer her: https://fif.kjettamoen.no/stotte-til-fysisk-aktivitet/