Formål

Fengsel- og friomsorgens idrettsforbunds formål er gjennom våre organisasjonsledd og samarbeidspartnere å aktivisere flest mulig arbeidstakere i kriminalomsorgen. Dette for å bedre helsen, øke trivselen gjennom samhold, bedre arbeidsmiljøet, samt å fremme mosjonsaktiviteter og mosjonsidrett.

FIFs formål er også å opprettholde det gode nordiske samarbeidet innen idretten i kriminalomsorgen.

Fengsel- og friomsorgens idrettsforbund (FIF) er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon stiftet 12.9.1975.

Idrettsforbundet er tilsluttet Norges bedriftsidrettsforbund.

Vedtekter og reglement

FIFs vedtekter blir revidert av FIFs idrettsting og gjelder for alle organisasjonsledd og all aktivitet organisert under Fengsel- og friomsorgens idrettsforbund.

Vedtekter revidert 13.9.2018 finnes her: Vedtekter-FIF

Kamp- og spillereglementet blir revidert av FIFs forbundsstyre og gjelder for all deltagelse i nasjonale mesterskap, både lag- og individuelle idretter.

Kamp- og spillereglement, sist revidert 24.01.2019, finnes her: Kamp-og-spillereglement-FIF

Forbundsstyret ber alle som deltar på nasjonale mesterskap om å sette seg inn i gjeldende vedtekter og kamp- og spillereglement.

Arbeidsmål

Arbeidsmål vedtas på idrettstinget annet hvert år og er et overordnet styringsdokument for FIF i tingperioden.

Fengsel- og friomsorgens idrettsforbunds formål er gjennom våre organisasjonsledd og samarbeidspartnere å aktivisere flest mulig arbeidstakere i kriminalomsorgen. Dette for å bedre helsen, øke trivselen gjennom samhold, bedre arbeidsmiljøet, samt å fremme mosjonsaktiviteter og mosjonsidrett. FIFs formål er også å opprettholde det gode nordiske samarbeidet innen idretten i kriminalomsorgen. FIFs visjon er «En friskere arbeidsplass».

Arbeidsmål for inneværende tingperiode finnes her:

Arbeidsmål-FIF-2018-2020

Reiseregning

Vedlagte reiseregning skal benyttes for styret i FIF, sportslig utvalg og utøvere ved nordiske mesterskap og EM i terrengløp kun etter avtale.

Refusjonsskjema benyttes for utgifter som omhandler utlegg for varer (eks. gavekort).

Reiseregning

Idrettsting

FIF idrettsting 2022
Det tolvte idrettstinget blir avholdt ved Jessheim i september 2022. Saker til tinget kan sendes til leder@fifnorge.no

FIF idrettsting 2020
Det ellevte idrettstinget ble avholdt ved Jessheim den 10. september 2020.

FIFs idrettsting 2018
Det tiende idrettstinget ble avholdt ved Atlungstad golfklubb i Hedmark 13. september 2018.

Referat fra idrettstinget kan leses her:

Idrettstinget 2018

Forbundsting 2014
FIF avholder forbundsting torsdag 11.september på Rica Hotel Gardermoen. Se innkalling for informasjon om dagsorden, møterett, dekning av reiseutgifter m.m. FIF dekker oppholdsutgifter for alle delegater og har booket overnatting på Rica Hotel Gardermoen.

Innkomne forslag som ønskes behandlet på forbundstinget bes sendes FIF v/ sekretær på epostadresse: macarena.reyes@live.com innen 8. juli.
Navn på hvilke delegater som skal møte på forbundstinget bes sendes FIF på samme epostadresse innen 11.august.

FIF ber de ulike idrettslagene å vurdere i forkant av forbundstinget hvilke nasjonale mesterskap en kan tenke seg å arrangere i perioden etter 2016.
Enheter uten idrettslag eller registrerte kontaktpersoner hos FIF bes videresende denne innkallingen til rette vedkommende ved enheten.

Styret i FIF

Styret består av 8 faste og 2 varamedlemmer:

Kontrollkomité

 

 • Peder Myran – Kontroll komite
 • Geir-Ivar Sæthren – Kontroll komite
 • Lill Halvardsson – Kontroll komite

Utvalg i nordiske samarbeid

Asle Aase – Nordisk kontaktperson

Info om utvalg i nordisk håndball:

 • Bente Kvitland – Sportslig utvalg fotball, damer
 • Eirik Furu – Sportslig utvalg fotball, damer
 • Christer Arnesen – Sportslig utvalg fotball, herrer
 • Leif Arne Brekke – Sportslig utvalg fotball, herrer

 

Info om utvalg i nordisk håndball:

 • Erik Holmer – Sportslig utvalg, damer
 • Line Sandik – Sportslig utvalg, damer
 • Trond Rønning – Sportslig utvalg, herrer
 • Torill Pettersen – Sportslig utvalg, herrer

Organisasjonskart

Her kan du laste ned vårt organisasjonskart:

Trykk på link og se mer kontakt info

OrgKart2020-22