KDI og FIF støtte til fysisk aktivitet 2018

Publisert 27. april 2018 av novakjetil

FIF og KDI med samarbeide om støtte til fysisk aktivitet

Økonomisk støtte til fysisk aktivitet 2018.

Styret i FIF mottok totalt 26 søknader om støtte til fysisk aktivitet ved søknadsfrist 1. mars 2018, og alle søknadene ble behandlet i styremøte 5. april 2018.
Det er meget gledelig og positivt å se at interessen for fysisk aktivitet og sosialt samvær utenom de nasjonale mesterskapene er så stor blant de tilsatte i kriminalomsorgen.
Fordelingsnøkkelen
Totalt ble kr. 20.000,- fordelt ved denne første utlysningen. Samme sum ligger til fordeling med søknadsfrist 1. august 2018.
Styret i FIF vurderte alle innkomne søknader til å oppfylle vilkårene om fysisk aktivitet og sosialt samvær for hovedsakelig grupper med minimum fem deltagere. De aller fleste søknadene gjelder aktivitet for flere enn 10 ansatte, og enkelte søknader gjelder aktivitet for hele enheten.
Ettersom FIF ikke har fastsatt andre kriterier, og fordi alle søknadene var gode og oppfylte vilkårene, har styret besluttet å innvilge støtte til totalt 24 søknader. To søknader overføres til neste utlysning 1. august 2018 på grunn av tidspunkt for gjennomføring av aktivitet (høst 2018).
Dere innvilges kr. 800,- i økonomisk støtte til gjennomføring av fysisk aktivitet.

Søkerne som fikk tildelt midler var følgende:

-Atle Jarle, Vestfold friomsorg. Deltagelse i Holmenkollstafetten. (15 deltakere)
-Frank W. Olsen. Ringerike fengsel. Sommerens sykkelritt for ansatte i Ringerike fengsel. (Går over 2-3 uker i nærområde til fengselet)
-Lise S. Mygland, Ila fengsel. Le Tour Dovre 2018. Aktivitetshelg og Dovre rundt på sykkel på ca. 115 km. Med innlagte aktiviteter underveis. Regner med 10-20 deltakere.
-Morten Lerstøl, Stavanger fengsel. Bestige Trolltunga i Odda kommune. Dette er en tur som har varighet på ca. 9 timer og det blir 8 personer som deltar.
-Frida K. Hansen, Halden fengsel. Søker på vegne av ansatte i hovedvakt/sluse. Skal arrangere bowlingkveld for 12 personer.
-Anette Mattson, Bjørgvin fengsel. Gruppe på 5 kvinner som skal gå fjelltur og toppturer i fjellet i distriktet sammen.
-Vigdis Bye, Halden fengsel. Kanotur med innlagte aktiviteter bl. a til en klatrepark. Totalt 8 personer fra programavdelingen, servicetorg og teamleder.
-Mette Marion Fredriksen, Halden fengsel. Arrangerer bowlingkveld med ca. 40 ansatte i arbeidsdriften.
Bjørg T. Solstad og Tor Arne Markussen, Søndre Vestfold avd. Berg. Ønsker å arrangere lang gåtur fra Berg til sydvestre Nøtterøy med innlagte aktiviteter (grubleoppgaver ) For alle ansatte
-Lars Sveen, Ila fengsel og forvaringsanstalt. Skal arrangere akedag i korketrekkeren. Aktivitet for alle ansatte.
-Johnny Bjørkli, Akershus friomsorgskontor. Arrangerer skidag i Holmenkollen og Frognersetra. Innlagt grillaktivitet. Alle er invitert.
-Viktor Høgberg/Hanne Gylterud, kongsvinger fengsel. Skal arrangere det årlige «amazing race» Dette er et løp med innlagte poster. Det deltok ca. 50 personer i 2017.
-Marit Dikkanen, Troms og Finnmark friomsorgskontor. Skal gå ti på toppturer i Tromsø området. Det er ca. 10-12 personer som deltar.
-Anders Stadheim, Vik fengsel. Skal delta på motbakkeløpet, Gunnarsete Opp. Regner med ca. 20-30 deltakere.
-Anne Knutsen, Vestoppland fengsel. Skal arrangere fjelltur med innlagt grillaktivitet. Regner med at de fleste ansatte deltar.
-Aleksander Risnes, Bjørgvin fengsel. Skal delta i bedriftsserie i fotball. Det regnes med at det deltar ca. 20 ansatte i løpet av sesongen.
-Marit Solligård, Leira fengsel. Skal arrangere curling. Alle vil inviteres.
-Arne Rød /Siri Kalvatn, Region sørvest og dokumentsenteret. Skal arrangere turdag på Jæren med innlagte sosiale aktiviteter. Alle ansatte kan bli med.
-Jann Aril Iversen, Verdal fengsel. Arrangerer «teambuilding» for de som jobber i vakten. Det skal arrangeres curling i Jårpen.
-Esther Eikelenstam, Ullersmo fengsel. Skal arrangere aktivitetsdag i klatreparken ved Kløfta. Ansatte ved trevareverkstedet er deltagere.
-Stine Johansen, KTT-Ravneberget. Skal arrangere aktivitetsdag i klatreparken. Arrangeres for 11 personer.
-Cathrine Throndsen, Ullersmo fengsel. Skal delta på Holmenkollstafetten med 15 deltakere. Har investert i egne løpetrøyer i år.
-Lene Cecilie Fon/Lars Rui, Nordre Vestfold. Arrangerer mange forskjellige turer som f.eks. fjellvandring, Skal invistere i slynger for å gi alle ansatte tilbud om slyngetrening
-Søknadene fra Søgni Skår, Bergen fengsel og Marit Skogen fra Trondheim fengsel, overføres til høstens fordeling.
Send oss gjerne bilder og kommentarer fra aktiviteten som vi gladelig publiserer på vår hjemmeside www.fifnytt.no

Neste mulighet for å søke om støtte til fysisk aktivitet.

FIF og KDI håper alle søkere opprettholder trenden med å arrangere aktiviteter for ansatte.
Vi ønsker samtidig nye søkere velkommen til å søke om støtte ved neste utlysning som annonseres før sommeren, med søknadsfrist 1. august 2018. Følg med på vår hjemmeside og intranettet for mer informasjon.
For FIF – Camilla Hansen og Kjetil Kristiansen.