Innsatsprisen for 2017

Publisert 22. august 2018 av novakjetil

FIF skal dele ut innsatsprisen for 2017 og ønsker forslag og innspill fra ansatte og idrettslag på enkeltpersoner, grupper, idrettslag eller enheter som har gjort en ekstra innsats for å fremme fysisk aktivitet og bedriftsidretten i kriminalomsorgen, jfr. § 17 i FIFs vedtekter.
Begrunnede forslag om aktuelle kandidater bes sendes camilla.hansen@krus.no innen 12/9-2018.
FIF kan blant nevne at Wenche Pedersen, Trondheim fengsel og Kjetil Kristiansen, Ullersmo fengsel fikk innsatsprisen for 2016, og i 2015 fikk Halden fengsel prisen for å ha arrangert hele fem norgesmesterskap etter oppstarten i 2010.