Innbydelse NM i innbandy 6.-7.februar 2015, Telemark Fengsel B.I.L

Publisert 3. desember 2014 av novakjetil

INNEBANDY NM 2015
Telemark fengsel B.I.L. og FIF har gleden av å invitere til NM i innebandy.
Sted: Skjærgårdshallen, Langesund. (Ligger ved hotellet, samme innkjøring og parkering.)
Tid: 06. og 07. februar 2015, m/ bankett lørdag.
Frist for påmelding settes til 15.12.2014. Kontingenten er kr. 2000,- pr. lag og betales inn på konto nr. 2610 12 33226. Husk å merke innbetalingen med hvilket lag/fengsel som meldes på. Betaling er påmelding!! Kontingent vil ikke bli refundert etter påmeldingsfristens utløp.
Dommere som ønsker å være med bes kontakte simen.debes@kriminalomsorg.no innen 01.01.15
Det konkurreres i en klasse, sjekk kampreglement og vedtekter før søknader om disp sendes. Ligger på www.fifnytt.no Søknader om disp. og sammenslåing av lag sendes FIF v/ e-post: wenche.schonberg@kriminalomsorg.no senest 01.01.2015.
Det gis ikke disp for spillere utover dagens kampreglement, deltagende lag må vurdere å innhente spillere fra andre enheter som ikke stiller eget lag før det eventuelt søkes om disp for spillere som ikke arbeider i etaten.
Alle lag er selv ansvarlig for å forsikre sine spillere. Gjør dette på www.bedriftsidrett.no
Hotell: http://www.badeparken.no Bestilling av rom gjøres direkte til hotellet av kontaktperson/lagleder ved anstalten/laget. Dette for å unngå å havne i lignende situasjon som ved forrige innebandy NM. Det er nulltolleranse for hærverk og uakseptabel oppførsel, dette vil i så fall bli rapportert tjenestevei ved den enkelte anstalt.
Vi har fått forhandlet oss frem til følgende priser: Enkeltrom kr 980,- og dobbeltrom kr 1180,- pr. natt, ekstraseng kr 300,-. Dette inkluderer overnatting med frokost, inngang til badeland, fri adgang til Nr1Fitnes Treningssenter Skjærgården og fri parkering.
Bankett: Lørdag 07. februar kl. 20.00 på hotellet. Pris kr. 350,-.
VI ØNSKER ALLE VEL MØTT TIL INNEBANDY NM