Bowling

Kontaktperson:
Malin Anette Klund
bowling@fifnorge.no

BOWLING NM 

I år er det KRUS/ Akershus Friomsorgskontor som skal arrangere bowling NM.

Som tidligere år tar vi sikte på en dato i november, mest sannsynlig 12.-13.november. Siden KRUS nå legger om studieforløpet er det per dags dato ingen aspiranter i idrettsstyret, men vi gleder oss til de er på plass i fjerde semester for å arrangere bowling NM.

Vi i FIF-styret vil ha en tett dialog med arrangørene i tiden frem mot november, da alt fortsatt er noe usikkert grunnet Covid 19- situasjonen. Vi vil oppdatere dere på informasjon underveis, så følg med.

Hilsen oss i FIF-styret