Fotball NM 2022

Publisert 15. juni 2022 av Daniel Grepperud Olsen

 

Er det mange som gleder seg til fotball NM?

Endelig kan så mange deltakere samles igjen etter en lang fotballtørke

Nå er det ca 3 måneder til det braker løs og i år er det Romerike fengsel B.I.L som har æren av å invitere til årets fotball nm.
Invitasjonen er sendt ut så her er det bare å melde på lag.

Sender nå ut litt info til alle dere som skal delta eller vurderer å delta på årets nm.

Dette er et arrangement for alle. Jobber du/dere på en liten anstalt som sliter med å stille lag så kan dere prøve å slå dere sammen med andre anstalter. Bare å sende en søknad til FIF hvorfor dere søker og hvilke anstalter som skal slås sammen. Finnes det ingen anstalter å slå seg sammen med så kontakt FIF og vi vil være behjelpelig med å finne lag til dere.

Når det gjelder mixed lag så er dette ingen problem å melde på, uansett klasse. Mixed lag vil bli plassert i herreklassene og samme regler vil gjelde i forhold til om man skal spille 11`er, oldboys eller veteran.

I år er det idrettsting og det er ønskelig at alle bedriftsidrettslagenes ledere melder sin ankomst/fravær til FIF.

Ber om at alle som deltar på årets nm setter seg inn inn i reglement. Et lite utdrag av det som kan være greit å vite på forhånd av mesterskapet pluss link kommer under her:

 

§ 2-1 Konkurranseklasser
a. Herrer 11-er fotball:
Spilletid bør være 2 x 20 minutter med 5 minutters pause. Maksimum antall spillere i
troppen til NM er 18 spillere. Dispensasjon kan gis for inntil to ikke-aktive spillere
utenfor kriminalomsorgen pr. lag.

b. Damer 7-er fotball:
Spilletid bør være 2 x 20 minutter med 5 minutters pause. Maksimum antall spillere i
troppen til NM er 14 spillere. Dispensasjon kan gis til en ikke-aktiv spiller utenfor
kriminalomsorgen pr. lag.

c. Old boys 7-er fotball:
Spilletid bør være 2 x 20 minutter med 5 minutters pause. Maksimum antall spillere i
troppen til NM er 14 spillere. Aldersbestemmelsen for denne klassen er spillere som
fyller 33 år i løpet av kalenderåret. Dispensasjon kan gis for en ikke-aktiv spiller
utenfor kriminalomsorgen fra fylte 33 år pr. lag.

d. Old girls 5-er fotball:
Spilletid bør minimum være 2 x 15 minutter med 5 minutters pause. Maksimum antall
spillere i troppen til NM er 14 spillere. Aldersbestemmelsen for denne klassen er
spillere som fyller 30 år i løpet av kalenderåret. Dispensasjon kan gis til en ikke-aktiv
spiller utenfor kriminalomsorgen fra fylte 30 år pr. lag.

e. Veteran 5-er fotball:
Spilletid bør minimum være 2 x 15 minutter med 5 minutters pause. Maksimum antall
spillere i troppen til NM er 14 spillere. Aldersbestemmelsen for denne klassen er
spillere som fyller 43 år i løpet av kalenderåret. Dispensasjon kan gis til en ikke-aktiv
spiller utenfor kriminalomsorgen fra fylte 43 år pr. lag.

f. Dispensasjoner
Enheter/lag som ønsker å benytte spillere som tilhører andre enheter må søke
dispensasjon til FIF. Idrettslaget/enheten spilleren tilhører skal godkjenne
dispensasjonen dersom enheten selv stiller lag i grenen. Det gis ingen dispensasjoner
utover punktene over, og det vises for øvrig til FIFs vedtekter § 11.

g. Sammenslåing av lag
I tilfeller hvor flere enheter ønsker å stille sammensatt lag skal dette godkjennes av FIF
etter søknad, jfr. FIFs vedtekter § 11

Om oss | FIFNORGE.no

Facebookside NM: NM i fotball for kriminalomsorgen 2022
Her ligger invitasjonen i word. Her vil det og oppdateres underveis om det skulle være noen forandringer i forkant av mesterskapet.

Er det andre spørsmål vedrørende NM er det bare å ta kontakt.

Mvh

Daniel Grepperud Olsen
Fotballansvarlig FIF
fotball@fifnorge.no