FIFs idrettsting 2018

Publisert 28. september 2018 av novakjetil

 
FIFs idrettsting ble avviklet på Atlungstad golfklubb i Hedmark. 40 delegater og gjester var møtt.
Konstituert leder siden januar 2018, Camilla Hansen, åpnet tinget og kunne ønske velkommen til delegater, æresmedlemmer og nordiske gjester.
Årsmeldinger, regnskap, arbeidsmål, fremtidige NM-arrangement og valg av nytt styre var de store tingene som sto på agendaen. Camilla understreket at frivillighet og dugnadsarbeide er gjennomgangsmelodien i FIFs arbeide og at det er nettopp det som venter i kommende periode også.
2018-09-13 18.53.21-1
Asle Aase får fortjent hyllest for sitt arbeide som FIFs leder. Nå overlater han ledergjerningen til Camilla Hansen.
2018-09-13 18.42.57-1
Sentralt hovedveverombud, Raymond Nilsen holdt et innlegg om viktigheten med NM. Særlig med tanke på det sosiale aspektet, nettverksbygging og treningsmål som gjør at enhetene går sammen for å ha fellestreninger.
Raymond trakk også frem samarbeidet mellom KDI og FIF som fremmer fysisk fostring og sosialt samvær ved enhetene.
Avslutningsvis oppfordret han til å dra med seg kolleger på fysisk aktivitet, spesielt de som ikke er aktive.
2018-09-13 18.26.26
Våre nordiske venner overrakte gaver til avtroppende styremedlemmer.
De som takker av er følgende :
Rudi Fremstad
Iren Hafsfjord
Trine Lind
Asle Aase
Roger Abelsen
Vi ønsker å takke alle for en kjempeinnsats i tiden som har vært og setter pris på den gode jobben som har vært gjort 🙂
NM-arrangører 2021 og 2022
Skjermbilde
Arrangør av fotball-NM 2022 er Halden fengsel og ikke Indre Østfold.
Innsatsprisen 2017
Innsatsprisen gikk til Morten Møller Solberg ved Østfold friomsorg.
Begrunnelsen var at han opprettet bedriftidrettslag ved friomsorgen i Østfold og arrangerte et meget vellykket bowling-NM i 2017. Dette var første gangen et friomsorgskontor arrangerte et nasjonalt mesterskap.
2018-09-13 18.39.20
Her overrekkes Morten Solberg Møller innsatsprisen av vår nyvalgte leder Camilla Hansen.
Nytt æresmedlem
Æresmedlemskap er forbundets høyeste utmerkelse innen kriminalomsorgsidretten. Tilstede på idrettstinget var æresmedlemene, Johan Kampenhøy og Trond Sørensen.
Nå skulle de få ønske et nytt medlem velkommen, nemlig Asle Aase. Styrets begrunnelse var at Asle har innehatt ledervervet fra 2004-2017 og har på en forbilledlig måte fremmet FIFs aktiviteter. Ingen har innehatt ledervervet lengre og hans personlighet og engasjement har løftet idretten i kriminalomsorgen på en eksemplarisk måte.
Asle vil fortsatt ha kontakt med FIF, særskilt med tanke på det nordiske samarbeide.
2018-09-13 18.57.52
Nytt styre 2018-2020
Leder Camilla Hansen – KRUS – Gjenvalg
Nestleder Kjetil Kristiansen – Ullersmo – Gjenvalg
Styremedlem Tom H. Andersen – Halden – Gjenvalg
Styremedlem Monica Weggersen – Ringerike – Gjenvalg
Styremedlem Inger Marie Ulsanden – Oslo – Ny
Styremedlem Christoffer McCabe – Bredtveit – Ny
Styremedlem Åpen
Varamedlem Daniel Grepperud – Bodø – Ny
Varamedlem Paul Vadis – Ullersmo – Ny
————————————
Kontrollkomiteen
Leder Unn Høgli – Ullersmo – Gjenvalgt
Medlem Geir Ivar Sæthren – Ringerike – Gjenvalgt
Medlem Peder Myran – Trondheim – Gjenvalgt
Revisorer
Grete Verpe – Trondheim – Gjenvalgt
Christian Vik – Skien – Gjenvalgt
Alle valgt ved akklamasjon og styret har fullmakt til å rekruttere et siste styremedlem da dette ikke var på plass på valgkomiteens liste.