FIFs 8.ordinære forbundsting 2014

Publisert 3. juni 2014 av novakjetil

FIF avholder forbundsting torsdag 11.september på Rica Hotel Gardermoen. Se innkalling for informasjon om dagsorden, møterett, dekning av reiseutgifter m.m. FIF dekker oppholdsutgifter for alle delegater og har booket overnatting på Rica Hotel Gardermoen.
Innkomne forslag som ønskes behandlet på forbundstinget bes sendes FIF v/ sekretær på epostadresse:macarena.reyes@live.com innen 8. juli.
Navn på hvilke delegater som skal møte på forbundstinget bes sendes FIF på samme epostadresse innen 11.august.
FIF ber de ulike idrettslagene å vurdere i forkant av forbundstinget hvilke nasjonale mesterskap en kan tenke seg å arrangere i perioden etter 2016.
Enheter uten idrettslag eller registrerte kontaktpersoner hos FIF bes videresende denne innkallingen til rette vedkommende ved enheten.