FIFs 7.ordinære forbundsting er gjennomført

Publisert 20. september 2013 av novakjetil

FIF avholdt sitt 7.ordinære forbundsting i Langesund 13.september.
Det var med 40 delagter og gjester fra inn og utland tilstede.
Regiondirektør Bjørn Krogsrud holdt en hilsningstale for alle deltagerne og tok alle med på en historisk reise.
Møteleder var æresmedlem Johnny Olafsen. Han styrte møtet med fin hånd og gode historier.
Forbundstinget behandlet blant annet årsmeldinger og regnskaper for perioden samt forslag til reviderte vedtekter og handlingsprogram.
Forbundstinget fordelte også NM for perioden 2015 og 2016.
Asle Aase ble gjenvalgt som leder:
IMG_8860
Han fikk med seg følgende i styret:
Camilla Hansen fra KRUS (ny), Roy Augustsson fra Hustad (ny), Randi Olsbu fra Arendal, Tom Herman Andersen fra Sarpsborg, Macarena Reyes fra Trondheim (ny), Wenche Schønberg fraTelemark fengsel (ny) og Kjetil Kristiansen fra Ullersmo.
Det var fire som gikk ut av FIF styret og Unn Høgli valgte å gå ut av styret etter 15 år med ulike verv. Hun sa derimot ja til å være med i kontrollkomiteen. Øystein Olsen har gått ut av etaten og var ikke valgbar. Siv Iren Strømmen og Anne Paulsen tok heller ikke gjenvalg.
Styret konstitiuerer seg på første ordinære styremøte.