FIF sine mesterskap frem i tid.

Publisert 6. september 2021 av Christer Arnesen

Selv om det er bra trykk med smitte om dagen hos den yngre garde, så satser vi på at 2022 blir et normalt år med mesterskap for FIF. Vi har gjennomført noen mesterskap og vi prøver oss også på disc golf fredag 1.oktober.

Husk påmelding til arrangør. Mer info ligger under golf seksjonen.

FIF sin plan om mesterskap er langsiktig og mye avgjøres på idrettsting som sist var på Romerike i september 2020. Neste idrettsting er faktisk allerede 2022 da er også antagelig Romerike ved Ullersmo arrangør siden de har fotball NM samme år.

Vi har trolig en utfordring på bowling NM 2021 i november måned når det er KRUS som er arrangør. De har hatt en vanskelig periode med opplegg til aspiranter på skolen med mye covid-19 fokus. Derfor spør vi her om noen kunne tenkt seg å bidra med arrangør av bowling NM 2021.

Styret i FIF jobber med saken, men vi er åpen for innspill. Send da et tips eller kontakt oss på denne mail adresser bowling@fifnorge.no

FIF legger ved et bilde av aktivitets planen fremover om hvor NM skal arrangeres på sikt. Dette finner du også selvsagt på vår hjemmeside. Trykk på bilde for mer oversikt.