Endring i startkontingent/ påmeldingsavgift til NM

Publisert 2. januar 2014 av novakjetil

Ved FIFs tredje styremøte 2013 ble det besluttet å heve startkontingenten fra kr. 1500,- til kr. 2000,- pr. lag. Denne økningen samsvarer med prisøkning ved teknisk arrangement/ utgifter i forbindelse med avvikling av norgesmesterskap. Det kan nevnes at avgiften har stått stille i mange år.