Det svenske idrettstinget

Publisert 1. april 2016 av novakjetil

2016-03-05 13.04.17 Fra Norge deltok Asle Aase, Rudi Fremstad og Kjetil Kristiansen. Totalt frammøtte var ca. 50 deltakere.
Svenska Kriminalvårdens Idrottsførbund holdt sitt forbundsmøte 5. mars 2016.
Som observatører fra FIF Norge fikk vi overvære et svært effektivt og innholdsrikt ting.
Alle de åtte svenske mesterskapene ble gjennomgått og deltakerandelen på mesterskapene var i overkant av 600 ansatte.
Det ble utdelt to priser og spesielt husker vi bakgrunnen for utdelingen av Pelle Degerbergs minnepris for 2015. Den gikk til Dennis Franson, Kumla og Magnus Carlsson, Uppsala for rask inngripen da en finsk kollega ble rammet av hjertestans i forbindelse med en fotballkamp under det nordiske mesterskapet. Takket være deres snarrådige handlinger lykkes det å berge livet til vår finske venn. Prisvinnerne valgte å gi prispengene til Hjerte- og lungfonden i Sverige.
FIF leder Asle Aase fikk også overrakt sitt bevis på Pelle Degerbergs minnepris fra 2014. Han fikk prisen for sitt omfattende arbeide med det Nordiske samarbeide.2016-03-05 15.55.17
Leder for SKIF Christer Duvek, Jønkøping fortsetter i to nye år. Han får med seg sju styrerepresentanter som velges for fire nye år.
Det ble avsluttet med en hyggelig festmiddag hvor alle var samlet til en mer uformell sammenkomst. Vi takker for gjestfriheten og ønsker våre nordiske venner velkommen når vi skal ha vårt idrettsting i Bergen, 8. september 2016.